Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

FALOŠNÁ GRAVIDITA

(falošná laktácia, pseudogravidita)

 

 1. PRÍČINA VZNIKU
 2. PRÍZNAKY
 3. OBECNÉ ZÁSADY TERAPIE 

 

Falošná gravidita u sučiek sa radí k veľmi častým príčinám návštevy veterinárneho lekára. Názory odborníkov na dôvody vzniku tohto problému sú rôzne. Niektorí tento stav hodnotia ako patologickú poruchu. Podľa väčšiny je pseudogravidita klasifikovaná ako určitý fyziologický stav sučiek, ktorý súvisí s pohlavným cyklom fenky. Vyskytuje sa u sučiek veľmi často, hlavne u dobre živených, s úzkou väzbou na majiteľa. V skutočnosti sa jedná sa o určitý stupeň prejavu materského pudu z minulosti (atavizmus).Tento zostatok z obdobia, keď psy žili vo voľnej prírode v svorkách a sučky hárali v približne rovnakom čase, tzv. sa synchronizovali, môžeme pozorovať i dnes vo väčších chovoch (nazývame tento pozostatok správania z minulosti pretrvávajúci dodnes atavizmom). Falošná gravidita spĺňala veľmi účelne náhradnú starostlivosť o šteňatá pri eventuálnom uhynutí matky, pri strate mlieka matky, vrátane cicania. U tohto problému sa nejedná o poruchu pohlavného cyklu, ani o zniženie plodnosti zvieraťa.

 

I. PRÍČINA VZNIKU

Tento problém vzniká na základe zmien hormonálneho profilu v organizme a má teda hormonálny podklad. V konečnom dôsledku tieto zmeny sa dejú u všetkých sučiek bez rozdielu, či sú gravidné alebo nie. Zmeny vznikajú vďaka hladine hormónu podvesku mozgového - prolaktinu (hormón ovplyvňujúci produkciu mlieka), ktorého hladina sa zvyšuje fyziologicky okolo pôrodu. V tejto dobe sa začínajú meniť i hladiny ďalších pohlavných hormónov, a to progesteronu (hormón udržujúci graviditu), ktorý klesá a estradiolu, ktorý naopak mierne stúpa. Vzájomné pomery menovaných hormónov sa v organizme sučky prejavujú rôznymi zmenami, nie len morfologickými, ale i psychickými. Prolaktin je zodpovedný za udržiavanie žltého telieska (strážca gravidity) behom gravidity, ďalej má vplyv na formovanie materského správania fenky a zmeny na mliečnej žľaze (jej zväčšenie a produkciu mlieka). Ďalej ovplyvňuje zmeny na pohlavných orgánoch v časovom období okolo pôrodu (maternica, vonkajšie pohlavné orgány).

 

II. PRÍZNAKY

Prejavy pseudogravidity sú  veľmi rôznorodé, a to čo do spektra, tak i do intenzity. Zväčša sa objavujú 1-2 mesiace po ukončení hárania, záleží na hladine prolaktinu v krvi. Prejavy zmeneného správania sú nepokoj, zaliezanie do pelechu, mazlivosť, tzv. kňúkanie, pevná fixácia na hračky, ktoré si nosí stále so sebou alebo ich nosí do pelechu, pracovná nespoľahlivosť, neochota ísť von na prechádzky, poprípade venčenie, niekedy i zvýšená agresia voči okoliu. Príjem potravy je rôzny a niekedy sa objavuje zvracanie.

Mliečna žľaza sa postupne zväčšuje, markantne hlavne v zadnej časti mliečnej lišty. Veľkosť strukov sa nemení. Zmeny na mliečnej lište sú symetrické. Produkcia sekretu je rôzna. Ten môže byť mierne zakalený, vodnatý, mlieku podobný  alebo hustý, krémovitý, prípadne hnedastý. Tvorba mliečneho sekrétu je považovaná za najviac komplikujúci faktor pseudogravidity. Vo svojom následku sa jedná o možný počiatok  zápalu mliečnej žľazy tzv.mastitídy, ďalej nezhubných a v neposlednej  rade zhubných nádorov mliečnej žľazy.

U vonkajších pohlavných orgánov je možné pozorovať prechodné zväčšenie vulvy, drobné špinenie, prípadný výtok je dymovo zakalený, hlienovitý, fenky sa častejšie olizujú v okolí vonkajších pohlavných orgánov. Objavenie sa príznakov pseudogravidity je oprávneným dôvodom k návšteve veterinárneho lekára.

zdurenie mliečnej žľazy pri pseudogravidite

 

III. OBECNÉ ZÁSADY TERAPIE 

Rovnako ako rôzny priebeh a pestrosť príznakov pseudogravidity, je i terapeutický postup odlišný u jednotlivých feniek. Všeobecne sú dve možnosti:   

1. Chovateľské opatrenia

Uvedené opatrenia sa líšia podľa individuality sučky. Toto spektrum opatrení vedie k potlačeniu psychických prejavov pseudogravidity a sú neoddeliteľnou súčasťou prípadnej medikamentóznej terapie. Možno týmto spôsobom zvládnuť ľahšie formy bez liekov a potlačiť u niektorých sučiek úplne prejavy pseudogravidity. Za základné sa považuje:

 • odstránenie všetkých hračiek z okolia sučky

 • dlhšie prechádzky

 • zníženie krmnej dávky o 60-70% na obdobie 10 - 14 dní

 • zníženie príjmu tekutín ( zabrániť príjmu tekutín na 10-12 hodín v priebehu 7 – 10  nocí)

 • zintenzívniť komunikáciu so sučkou

 • odstrániť pelech na dobu prejavov

 • zvýšiť pracovnú záťaž u služobných plemien

2. Veterinárne - liečebné opatrenia

 • Medikamentózne: aplikácie preparátov, ktoré na rôznom stupni ovplyvňujú produkciu  jednotlivých hormónov (najčastejšie práve PROLAKTINU) a tým ich klinické prejavy. Je nutné však vždy vylúčiť skutočnú graviditu! Keďže neexistuje univerzálna medikácia, a používané lieky môžu  mať veľa nežiaducich účinkov, je tento postup založený vždy na individuálnom posúdení sučky a zvážení rizík veterinárnym lekárom.

 • Chirurgické:  kastrácia síce nerieši akútny stav falošnej gravidity, ale možno ju doporučiť ako preventívny zákrok. Po fyzickej kastrácii už neprichádza v nasledujúcich rokoch k prejavom pseudogravidity. Týmto zákrokom sa zároveň výrazne znižuje ďalšie riziko súvisiace s problematikou ochorenia pohlavného aparátu, napr. zápalu maternice, ovariálnych cýst, nezhubných a zhubných nádorov mliečnej žľazy a maternice.

Záverom treba povedať, že stav pseudogravidity sa môže u mnohých sučiek opakovať po každej ruji. V prípadoch, keď majiteľ sučky už neráta s jej využitím v chove, možno doporučiť kastráciu, čo je ideálnym riešením tohto zdravotného problému. Optimálne je sučku vykastrovať v okamihu, keď sme definitívne rozhodnutí ukončiť jej chovnosť.