Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

VAKCINÁCIA PSOV

 

I. PRAVIDELNÉ VAKCINÁCIE + POSTVAKCINAČNÉ REAKCIE 

 

Na našej klinike venujeme taktiež veľkú pozornosť preventívnym vakcináciám proti infekčným ochoreniam psíkov (psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, chrípka, leptospiróza, kotercový kašeľ a besnota). Choroby, proti ktorým vakcinujeme, sú život ohrozujúce ochorenia pre psíka.

Šteniatka prvý raz vakcinujeme medzi 5.-6. týždňom po narodení s následnou revakcináciou podľa dolu uvedenej schémy. Používame vakcíny od firmy MSD (Nobivac DP, Nobivac DHPPiL, Nobivac KC, Nobivac Rabies).

V súčasnosti je veľmi často preberaná i otázka dĺžky účinnosti vakcín, či už proti besnote alebo psinkovému komplexu, a potrebnosť každoročnej revakcinácie. V prípade besnoty to donedávna stanovoval zákon každoročnou vakcináciou bez ohľadu na doporučenia výrobcu. Od novembra 2011 môžeme už vakcinovať vďaka dobrej nákazovej situácii besnoty na území Slovenska podľa návodu výrobcov.

Na slovenskom trhu sú vakcíny s rôznou dĺžkou chránenosti proti nakazeniu sa besnotou:

  1. Trojročná garancia chránenosti proti nakazeniu sa besnotou - NOBIVAC RABIES, firma MSD, (na našej klinike používame len túto vakcínu), BIOCAN NOVEL RABIES, firma Bioveta Ivanovice

  2. Dvojročná garancia chránenosti proti nakazeniu sa besnotou - Rabisin R inj, firma Merial + Vanguard R inj, firma Pfizer

  3. Jednoročná garancia chránenosti proti nakazeniu sa besnotou - všetky ostatné vakcíny.

 

ODPORÚČANÁ VAKCINAČNÁ SCHÉMA NA NAŠEJ KLINIKE

 


tenat 2

II. POSTVAKCINAČNÉ REAKCIE

 

Občasným problémom sú tzv.postvakcinačné reakcie. Delia sa na:

  1. Lokálne - po vakcinácii v mieste vpichu asi za 2-3 týždne prichádza k zdureniu podkožia rôzneho priemeru, terapia spočíva v lokálnej aplikácii napr.Fastum gelu do odoznenia zdurenia.

  2. Celkové - prejavujú sa za 1-6-12 hodín po vakcinácii,  a to buď zvracaním, hnačkou, urtikáriami alebo angioedémom. V prípade vzniku takejto reakcie treba okamžite kontaktovať veterinárneho lekára a aplikovať symptomatickú terapiu.

 angioedem po vakcinácii


angioedem po vakcinácii


 urtikárie po vakcinácii


urtikárie po vakcinácii