Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

PÔROD U SUČKY

MOŽNÉ KOMPLIKÁCIE PRI PÔRODE

 

 Hneď na začiatok je treba upovedomiť majiteľa sučky, ešte pred plánovaným pripustením, aby zvážil všetky možné riziká pôrodu, zdravotný stav zvieraťa, vek, plemeno a taktiež by mal mať vyriešenú otázku adopcie šteniatok novými majiteľmi. Zodpovedný majiteľ sa na prichádzajúci pôrod teoreticky pripraví, mal by konzultovať priebeh pôrodu a prípravu naň s odborníkom (veterinárom), prípadne so skúsenejším chovateľom.

Dĺžka gravidity u psa trvá v priemere 63 dní (58-70). Dátum pôrodu sa vyrátava: stred prvého a posledného dňa párenia + 9 týždňov mínus 1 deň.

 

I. PRÍKLAD VYRÁTANIA PRIBLIŽNÉHO DÁTUMU PÔRODU

1.pripustenie - 3. 1. , 2. pripustenie - 5. 1. , 3. pripustenie - 6. 1. , približný stred je 4. 1. večer + 63 dní = 8. 3. večer mínus 1. deň = 7.3. večer je predbežný dátum začiatku pôrodu sučky. 

Pôrod je fyziologický proces a väčšina sučiek rodí spontánne bez pomoci majiteľa a len v malom množstve prípadov je potrebný zásah chovateľa, prípadne vet. lekára. Odborný názov pre nepravidelný pôrod je "DYSTOKIA".

 

II. PRIEBEH PÔRODU MÔŽEME ROZDELIŤ DO TROCH FÁZ

 1. FÁZA: Vonkajšie prejavy tejto fázy sú nevýrazné a majiteľovej pozornosti môže uniknúť. Uvoľňuje a úplne sa otvára krčok maternice, uvoľňuje sa hlienová zátka, ktorú môže majiteľ vidieť v podobe hlien pripomínajúcu hmotu. Následne praská prvý plodový obal spevádzaný výtokom väčšieho množstva svetlého vodnatého (moč pripomínajúceho) sekrétu. Táto fáza trvá v priemere 2 - 6 -12 h (u prvorodičiek a veľmi nervóznych sučiek môže trvať až 24 h).
 2. FÁZA: Je sprevádzaná výraznými kontrakciami brušného lisu, začína vypudzovanie šteniatok. Fyziologická doba tohto obdobia je 2 až 6hodín. Zbystriť by mal majiteľ a upovedomiť veterinára asi pri 4hodine začatého pôrodu, kedy treba začať v záujme zachovania života šteniat zvažovať chirurgický zákrok (cisársky rez). Je možné podporiť  tlaky i hormonálnou terapiou - účinná látka oxytocin. V takomto prípade by sa mal účinok - spustenie pôrodu dostaviť do 1 hodiny. Inak je doporučené okamžite vykonať cisársky rez, lebo po tomto termíne zväčša dochádza k oddelovaniu lôžka od maternice a následne k rýchlemu úmrtiu šteniat. Šteňatá pri normálne prebiehajúcom pôrode vychádzajú z pôrodných ciest buď hlavičkou (predná poloha) alebo zadnými končatinami (zadná poloha). Obe polohy sú fyziologické. Vlastný plodový obal šteniatka praská pri prechode pôrodnými cestami a niekedy ostáva šteňa po vytlačení v spojení s obalom prostredníctvom pupočnej šnúry. V takomto prípade je opitmálne pevne chytiť prstami pupočnú šnúru a pomaly vytiahnuť z pôrodných ciest plodový obal. Následne doporučujeme podviazať pupočnú šnúru asi 1cm od tela šteniatka a ponechať asi 1cm-manžetu za podväzom, zbytok lôžka po odstrihnutí zneškodniť. Dôvodom tohto podväzu je minimalizovať straty krvi plodu a zároveň zamedziť zvýšenému olizovaniu pupočnej oblasti sučkou. Zvýšené krvácanie totiž evokuje u sučky zvýšené olizovanie pupočnej oblasti s cieľom zastaviť krvácanie, takéto úporné olizovanie totiž zvyšuje riziko poškodenia brušnej steny plodu s potenciálnou pravdepodobnosťou vytiahnutia čriev z dutiny brušnej šteniatka, následne jeho úhyn. Odstránené lôžko nedoporučujeme v súčasnosti podávať zjesť sučke (ako sa dlho tradovalo v minulosti), dôvodom sú možné zažívacie problémy. Dôležitým je tiež písanie si času narodenia každého šteniatka. Normálne doba medzi vypudením každého šteňata je 2, maximálne 4 h. Každý dlhší čas je predzvesťou nepravidelného pôrodu a dôvodom kontaktovať veterinárneho lekára. 
 3. FÁZA: následuje bezprostredne po druhej fáze. Dochádza k vypudzovaniu zbytkov po pôrode, zadržaných lôžok. Sú situácie, kedy je sučka vyčerpaná dĺžkou pôrodu a prestáva tlačiť. Potencionálny koniec pôrodu si skúsený majiteľ môže overiť prehmataním brušnej dutiny sučky u menších plemien, u veľkých a gigantických plemien doporučujeme kontrolu konca pôrodu prostredníctvom veterinára sonograficky, alebo pre rozsiahlosť brucha radšej rentgenologicky. Je možné aplikovať i hormonálnu terapiu naslepo - látka oxytocin.  U sučky sa druhá a tretia pôrodná fáza prekrýva.

 

III. RADY CHOVATEĽOVI

 1. Počas gravidity nezvyšovať kŕmnu dávku sučke a nemeniť typ krmiva.
 2. Dva až tri dni pred očakávaným termínom pôrodu je dobré mierne znížiť krmnú dávku a treba zvýšiť pozornosť správaniu sučky.
 3. Zväčša v deň začatia pôrodu fenka prestáva žrať, je nervóznejšia, pripravuje si miesto pôrodu, niekedy vyhľadáva prítomnosť majiteľa, inokedy sa ho stráni. Doporučujeme minimalizovať stresové faktory u sučky (cudzí ľudia, hluk, nové prostredie...).
 4. Vymedziť sučke bezpečný, kľudný a čistý priestor na príchod šteniatok (pôrodný box), mal by byť dostatočne priestranný pre sučku i šteniatka zároveň.
 5. Skúsený chovateľ by mal sučke pri pôrode asistovať, poprípade jej pomôcť pri vytláčaní šteniatok, hlavne pri zadných polohách, kedy môže prísť k ich priduseniu, pupočnú šnúru je doporučované podväzovať vyššie spomínaným spôsobom,
 6. Ošetrené a osušené šteniatko priložíme čo najskôr k mliečnej žľaze, aby sa napilo mledziva, ktoré je dôležité pre jeho ďalší vývoj.
 7. Sučka má tendenciu požierať plodové obaly, ide o atavizmus, ktorého pôvod je v inštinktoch zahladenia stôp po pôrode pred možnými predátormi, doporučujeme chovateľom tomuto požieraniu zabrániť v dôsledku možného vzniku zažívacích ťažkostí.
 8. Narodené šteniatka treba každý deň zvážiť a hmotnosť si zapisovať pre možné komplikácie po pôrode (agalakcia - strata mlieka u sučky), normálne šteniatka by mali každý deň pribrať.

 

IV. TREBA KONTAKTOVAŤ VETERINÁRNEHO LEKÁRA, AK: 

 1. Je sučka gravidná viac ako 63 dní a nejaví známky pôrodu, poprípade začína byť apatická.
 2. Sučka má viditeľné pôrodné bolesti po dobu 4 h a viac bez vypudenia prvého plodu.
 3. Interval medzi šteniatkami je dlhší než 4 h pri viditeľných kontrakciách.
 4. Interval od posledného šteňaťa je dlhší ako 6 h bez prítomnosti kontrakcií (u mačky 12 hod).
 5. Výtok zelených plodových vôd bez vypudenia plodu.
 6. Prítomnosť patologického výtoku (hnisavý, výrazne zapáchajúci).
 7. Celková doba pôrodu je dlhšia než 24 h.
 8. Celkové narušenie zdravotného stavu sučky (nechutenstvo, apatia, strata mlieka).

  CHIRURGICKÝ ZÁKROK V OBRAZE 

 

operačné pole pred zákrokom

  

sterilné operačné pole

 

otvorenie dutiny brušnej (laparotomia)

 

otvorenie maternice v jej tele

  

 vybavenie plodu z maternice

 

sutura maternice