Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

NEUROLÓGIA

 

I. EPILEPSIA

Pozri:  https://macenauer.sk/index.php/videa

 

Veľmi častý problém, bezdôvodne, náhle vznikajúci, je epileptický záchvat (kŕčový záchvat). Príčin, ktoré tento stav vyvolávajú, je veľa. Počínajúc intoxikáciou, skutočnou idiopatickou epilepsiou, nádory mozgu, kolikové záchvaty súvisiace s akútnymi zažívacími problémami (napr. kŕmenie kostí, akútna pankreatitída) končiac záchvatom bez kŕčov s chviľkovou stratou vedomia, ktorý nazývame  synkopa (vyskytuje sa u pacientou s kardiologickými problémami). Treba vedieť, čo vlastne epilepsia je a ako sa pri nej správať ku zvieraťu.  

Pod pojem epilepsia sa dá zahrnúť množstvo rôznorodých ochorení, ktorých spoločným prejavom sú spravidla kŕčové stavy či už časti, alebo celého organizmu. Príznaky však môžu byť oveľa pestrejšie.

VO VŠEOBECNOSTI SA JEDNÁ O TRI SKUPINY OCHORENÍ:

  1. Intrakraniálna idiopatická epilepsia - pod tento pojem zahrnujeme všetky kŕčové a ďalšie stavy, ktorých pôvod je pravdepodobne vo veľkom mozgu, ale ktorých príčinu nepoznáme. Označiť epilepsiu za idiopatickú môžeme až po vylúčení všetkých ďalších eventualít a komplexnom vyšetrení pacienta

  2. Intrakraniálna primárna epilepsia - má svoj pôvod taktiež v mozgu a ich príčina je zrejmá. Najčastejšie sa jedná o nádory mozgu, poruchy krvenia mozgu (tzv. cievne príhody, mrtvice), následky úrazov mozgu a pod.

  3. Extrakraniálna epilepsia - majú svoj pôvod mimo mozog, avšak dokážu ovplyvniť jeho činnosť, najčastejšie sa jedná o rôzne poruchy výmeny látkovej, ako je pečeňové zlyhávanie, obličkové zlyhávanie, cukrovka alebo ďalšie poruchy žliaz s vnútornou sekreciou a veľa iných príčin.

Dolu zobrazený psík prišiel na našu kliniku s akútnymi epileptickými záchvatmi. Po klinickom, hematologickom a biochemickom vyšetrení sme psíka stabilizovali štandartným protokolom pre terapiu kŕčových stavov pacienta. Záchvaty do 1 hodiny ustúpili a psík bol prepustený domov. Za 7 dní sa záchvat zopakoval. Po opätovnej stabilizácii sme pacientovi hneď nasadili bromid kalia, ktorým začíname terapiu pri podozrení na idiopatickú epilepsiu. Momentálne je pacient bez záchvatov s dávkou bromidu kalia 800 mg 2 x denne.

 

obraz psa pri epileptickom záchvate