Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

GYNEKOLÓGIA

 

 

 1. HYDROMETRA U SUČKY

 2. KASTRÁCIA + MASTEKTOMIA SUČKA YORK

 3. NOVOTVAR POŠVY U SUČKY

 4. OVARIÁLNE CYSTY U SUČKY

 5. HERPESVIRUSOVÉ OCHORENIE U PSOV

 6. PROLAPS POŠVY U SUČKY

 7. TUMORY MLIEČNEJ  ŽĽAZY

 8. PYOMETRA U FENKY

 

 I. HYDROMETRA U SUČKY

 

sonografický nález - tubulárne útvary so septami (biela šipka, 10.3.2014)

  sonografický nález - šírka steny maternice 5.1 mm, vnútorný priemer 13.9 mm

 

maternica počas operačného zákroku

 

maternica po odstránení (ovariohysterektomia) 

 

otvorená maternica s tekutým obsahom (šípka náznak septálnych zmien zo sonografického nálezu + glandulárna cystická hyperplázia endometria) 

 

II.KASTRÁCIA + MASTEKTOMIA SUČKA YORKSHIETERRIER

  

sučka - novotvar na mliečnej lište

  

sučka kastračná rana (modrá šipka) + novotvar (červená šipka)

  

sučka mastektomia (vajíčkový rez, modrá šipka kastračná rana, červená šipka novotvar)

 

sučka po odstránení mliečnej lišty

 

sučka po chirurgickom zákroku 

 

III. NOVOTVAR POŠVY U SUČKY

  

novotvar pošvy u sučky

 

Sučka 7-ročká, nekastrovaná, plemeno Brabantský grifon, bola referovaná na naše pracovisko s útvarom vychádzajúcim z pošvy.

Sučka bola klinicky vyšetrená bez objektívnych problémov, močila, defekovala, podľa udania majiteľky a vykonanej vaginálnej cytologie bola v estrálnej fázy hárania, počas tohto obdobia bola nekľudná, postihnutá oblasť mierne bolestivá na dotyk, sonografické vyšetrenie dutiny brušnej bolo bez patologie, odobraná krv na biochemické a hematologické vyšetrenie bola vo fyziologických parametroch.  Keďže dané novotvary sú často hormonálne ovplyvňované, bolo popri chirurgickom ošetrení novotvaru navrhnutá majiteľke i kastrácia sučky, s ktorou súhlasila. Vykonali sme ovariektomiu v celkovej anestézii (domitor, butomidor, propofol) s následnou excíziou novotvaru (viď. obrázok 1, 2, 3). Pacientka sa po operácii zotavila bez problémov. Celková cena chirurgického zákroku vrátane liekov bola 110 EUR.

 

novotvar pošvy pri chirurgickom odstraňovaní (obr. č. 1)

 

novotvar pošvy pri chirurgickom odstraňovaní (obr. č. 2) 

 

novotvar pošvy pri chirurgickom odstraňovaní (obr. č.3)

 

IV. OVARIÁLNE CYSTY U SUČKY

Ovariálne cysty sú dutiny naplnené tekutinou. Najčastejšie ide o zmenené folikuly (útvar, ktorý vzniká na vaječníku pravidelne pred ovuláciou a počas ovulácie praskne), ktoré pretrvávajú. Zriedkavejšie sú aj cysty vzniknuté iným spôsobom, ako napr. z burzy (obalu vaječníku). Folikulárne cysty vznikajú ako následok hormonálnej nestability. Folikuly nedozrievajú a nepríde k ovulácii. Miesto toho sa zväčšujú a pretrvávajú na vaječníku. Bývajú schopné si ponechať svoju funkciu tvorby hormónov. Niekedy sa môžu z folikulárnych cýst vytvoriť luteinizačné. Za normálnych okolností sa po ovulácii mení folikul na žlté teliesko (corpus luteum). Folikulárne cysty tvoria estrogén, luteálne cysty tvoria progesterón. V závislosti od prevládajúcich hormónov a ich hladiny sa objavujú klinické príznaky ako napr. predĺžená až permanentná ruja alebo príznaky pseudogravidity. Ak cysty neprodukujú hormóny, môžu zostať bez povšimnutia. Často sú náhodným nálezom počas kastrácie alebo iného operačného zákroku v dutine brušnej. Môžu aj spontánne zaniknúť, takže po prejavoch hormonálnej nestability sa môže objaviť pravidelne prebiehajúca ruja bez akejkoľvek terapie.

Diagnostika sa robí pomocou ultrazvuku alebo hormonálnymi testami. Terapia je možná s využitím hormonálnych preparátov. Častejšie sa však využíva terapia chirurgická, čiže kastrácia. Odstraňujú sa len vaječníky s cystami, v prípade zmien na maternici je nutné odstrániť i tú. Jedným z dôvodov, prečo býva častejšie volený chirurgický zákrok, je i to, že po hormonálnej terapii neprichádza vždy k obnoveniu plodnosti u feny.

  

 

 

V. HERPESVIRUSOVÉ OCHORENIE U PSOV

Herpesvírusové ochorenie psov je menej známym pojmom medzi majiteľmi zvierat. Väčšie skúsenosti s týmto ochorením mávajú chovatelia psov, lebo klinické prejavy sa viažu zväčša na oblasť reprodukcie psíkov - aborty (potraty) gravidných sučiek, mŕtvo narodené šteniatka, mumifikované plody, náhly úhyn cicajúcich mláďat, u sučiek poruchy reprodukcie a u psíkov balanopostitídy. Choroba sa medzi psami prenáša hlavne oronazálne (dýchacími cestami) alebo menej pohlavnou cestou. Vírus sa bežne teda dostáva do tela dýchacími cestami, kde postupne putuje cez lymfatické a nervové tkanivo až do cieľových orgánov, a tými je vylučovaný. Vylučovanie vírusu cez pohlavnú sústavu má následne vplyv či na vyvíjajúce sa šteňatá v sučke, alebo už na narodené šteňatá. Vyvíjajúce sa šteniatka sú zasiahnuté ešte v tele matky aktivovaným vírusom, ktorý môže spôsobiť abort, mumifikáciu plodov, pôrod mŕtvo narodených alebo málo životaschopných šteniat. Šteniatka nakazené po narodení od séronegatívnych sučiek (hlavne u tých, ktoré neboli vakcinované) sú veľmi vnímavé k nakazeniu. U nich môže infekcia prebiehať veľmi rýchlo (perakútne s vysokou mortalitou). U séropozitívnych súk môžu materské protilátky ochrániť šteniatka pred infekciou, ale nie vždy to platí. Po prekonaní choroby u psov dochádza k zastaveniu vylučovania vírusu, môže prísť k latencii (rovnováhe medzi imunitným systémom a vírusom v tele). Ak sa takáto rovnováha naruší – pôrod, stres, zmena prostredia, môže prísť k opätovnému vylučovaniu vírusu organizmom.

 

Chovatelia by sa mali hlavne zamerať na preventívne kroky pri tlmení tohto ochorenia, keďže liečebné možnosti sú minimálne. Všeobecné pravidlá prevencie:

 1. Snažiť sa dodržiavať tzv. uzatvorený obrat stáda - snažiť sa minimalizovať nákup a pohyb nových chovných psíkov a sučiek v svojom chove. Tie bývajú najčastejším zdrojom ochorení. V prípade kúpy nového jedinca skontrolovať vakcinácie, zdravotný stav a psíka dočasne izolovať od ostatných psov v chove.

 2. Zvážiť vakcináciu pripúšťaných sučiek komerčnou vakcínou Eurican Herpes, fy.Merial.

 3. Pred a počas pôrodu dodržiavať základné zoohygienické pravidlá pôrodu a chovu šteniatok.

Na našu kliniku prišla sučka kríženca s problematickým pôrodom. Dve šteniatka prišli na svet normálnou cestou. Sučka mala ďalej pôrodné tlaky, no bez evidentného efektu. Pri sonografii dutiny brušnej boli zistené ďalšie, ešte živé šteniatka v maternici. Vzhľadom na čas od vytlačenia posledného šteňaťa, sme navrhli majiteľovi chirurgické riešenie danej situácie. Pri vykonaní cisárskeho rezu sme priviedli na svet ďalších 5 šteniatok. Hneď prvé v pôrodných cestách bolo mŕtve - viď. obrázok (mumifikácia plodu). Sučka po zákroku dostala antibiotiká a majiteľ bol upozornený na eventuálny problém s pohlavným ochorením – herpesvirózou psov. U pripustených sučiek je doporučené používať vakcínu EURICAN HERPES podľa návodu výrobcu.          

 

mumifikovaný plod

 

VI. PROLAPS POŠVY U SUKY

Nie často riešeným gynekologickým problémom na našej klinike je edém a prolaps pošvy u sučiek. Jedná sa o edematické zdurenie vagíny a jej následné vytlačenie sa do vonkajšieho prostredia cez štrbinu vulvy. Prolaps sliznice vagíny môže byť rôzneho stupňa a rozsahu, v závislosti od dĺžky trvania problému. Pri prolapse edematická sliznica sa vysušuje, mechanicky je dráždená, zväčša fenka si prolabovanú časť vaginy intenzívne olizuje, čo má za následok zhoršovanie vzhľadu sliznice. Dochádza k eróziám s krvácaním, ulceráciám alebo až k nekróze. Problém nastáva i s močením, kedy v dôsledku prolapsu docháda ku kompresii močovej trubice a nemožnosti vymočenia sa. Dôvod vzniku tohto problému je polyfaktoriálny a najčastejšie postihuje sučky v 1 až 3 ruji, a to na začiatku ruje.

      

prolaps pošvy  s výrazným edémom sliznice

 

prolaps pošvy mierna edematizácia       

 

prolaps pošvy mierna edematizácia

 

operačná technika používaná pri enormnom prolapse

 

pohľad na pošvu po resekcii sliznice

 

VII. TUMORY MLIEČNEJ ŽĽAZY

Nádory mliečnej žľazy patria u feniek k jedným z najčastejších nádorom a u nekastrovaných feniek sú na prvom mieste vo výskyte. Predisponované sú nekastrované fenky, alebo fenky kastrované vo vyššom veku. Postihujú hlavne staršie zvieratá, ale môžu sa vyskytnúť už vo veku 1 roku. Pomer malígnych a benígnych tumorov je 1:1. Na jednom zvierati môžu byť súčasne benígne aj malígne nádory. Malígne majú tendenciu k rýchlemu rastu, nepravidelnému povrchu, prirastaniu ku koži prípadne k brušnej stene, tvorbe vredov a tvorbe metastáz. Metastázy sú tvorené hlavne v príslušných lymfatických uzlinách a pľúcach. K definitívnej diagnóze je nutné histopatologické vyšetrenie.

Terapia spočíva v čo najrýchlejšom chirurgickom odstránení. Podľa veľkosti nádoru sa môže odstrániť len samotný tumor s okolitým tkanivom, mliečna žľaza, prípadne až celá mliečna lišta. Ideálne je zároveň urobiť kastráciu, aby sa znížil vplyv hormónov a tým sa obmedzil rast nových nádorov.

Tumory mliečnej žľazy patria k tým ľahko zistiteľným majiteľom. Preto je dobré fenkám pravidelne prehmatávať mliečnu žľazu a hľadať „uzlíky“. Po zistený prítomnosti tumoru ho treba čo najskôr odstrániť a nečakať. Aj benígne nádory sa vedia zvrhnúť na malígne a môžu tvoriť metastázy. Ako prevencia je ideálna kastrácia v mladom veku.

Začiatkom roka prišla na pravidelnú vakcináciu 7 ročná fenka Kavkazského pastierskeho psa. Pri preventívnom vyšetrení sme zistili prítomnosť dvoch nodulárnych útvarov v zadných oddieloch mliečnej lišty. Doporučené bolo chirurgické odstránenie a súčasná ovariohisterektómia (kastrácia). Majitelia súhlasili a fenka bola operovaná. Všetko prebehlo bez komplikácií. V súčasnosti fenka nemá žiadne zdravotné problémy, no i tak je nutné sledovať vznik a výskyt nových útvarov na mliečnej žľaze. V tomto prípade je prognóza celkom dobrá. Časté sú však prípady, kedy majitelia prichádzajú neskoro a tumory dosahujú veľkých rozmerov. V niektorých prípadoch už odstránenie nádorov ani nie je možné a sú už vytvorené metastázy. Preto je dobré sa zamerať na prevenciu, a to včasnú kastráciu a kontrolu mliečnej žľazy.

 

sučka kavkazský ovčiak pred operačným zákrokom (kastrácia + nodulektomia)

 

sučka kavkazský ovčiak po operačnom zákroku (kastračná rana + rany po nodulektómiach)


sučka americký kokeršpaniel (novotvary v pokročilom štádiu)

 

sučka boxer - totálna mastektomia

 

sučka boxer - totálna mastektomia

 

sučka boxer - totálna mastektomia (rana po zošití)

 

VIII. PYOMETRA SUČKY

Pyometra je potenciálne smrtelné ochorenie vyskytujúce sa u starších nekastrovaných feniek. Ide o nahromadenie patologického obsahu v maternici. Následne vzniká intoxikácia a sepsa. Rozoznávame dve formy:

 1. Otvorená forma s otvoreným krčkom maternice a vyditelným výtokom.

 2. Uzavretá forma so zatrvoreným krčkom maternice a bez výtoku.

Pyometra vzniká v popôrodnom období alebo v priebehu 1 až 3 mesiace po háraní. Rozpoznať sa dá podľa výtoku, zväčšenia brucha, zvýšeného príjmu vody a častejšieho močenia. Nasleduje letargia, nechutenstvo, zvracanie a bez adekvátnej terapie úhyn.

Na našu kliniku bola v jednu nedeľu o 22 h privezená fenka Cavalier king charles španiela, 9-ročná, nekastrovaná, výrazne apatická, so zväčšeným bruchom a krvavým výtokom z vonkajších pohlavných orgánov. Po klinickom a sonografickom vyšetrení bol u nej diagnostikovaný zápal maternice - pyometra. Pre vážny zdravotný stav sme ju ihneď operovali. Bola u nej vykonaná ovariohysterektomia s pexiou kastračného pahýľa. V noci a nasledujúci deň bola hospitalizovaná a pod dohľadom veterinárneho lekára. V priebehu nasledujúceho dňa začala piť, močiť a poobede prijímala stravu. Majiteľovi sme ju večer odovzdali stabilizovanú. Fenka bola čulá a s majiteľom sa zvýtala. Pre závažnosť operačného zákroku bola nutná kontrola na druhý deň. Stehy boli dané intradermálne pre ich šetrnosť a nepotrebou psíkovi dávať ochranný golier proti olizovaniu rany.   Celková cena chirurgického zákroku vrátane liekov bola 120 EUR.

 

fenka pri príchode na kliniku

sonografický nález