Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

PERSONÁL KLINIKY

 

MVDr. Zdeněk MACENAUER

zdenoPromoval na Vysokej škole veterinárskej v Brne v roku 1990. Následne v rokoch 1991 až 1994 pracoval v Štátnej veterinárnej správe. Súkromný veterinárny lekár je od 1. 11. 1994, kedy sa stal členom Komory veterinárnych lekárov. Začínal v ambulancii u MVDr. Ďurovkovej. Osamostatnil sa v roku 2004. Zúčastnil sa vzdelávacieho programu ohľadom posudzovania dysplázií bedrových a lakťových kĺbov. Úspešne zložil i záverečné skúšky v roku 2009.

Je  posudzovateľ  DBK, DLK a aktívnym členom

Spoločnosti posudzovateľov dysplázií bedrových a lakťových kĺbov - SPDD.

 

Je posudzovateľ patelárnych luxácií u psov.

Je členom SAVLMZ.

Špecializuje sa na mäkkú chirurgiu, ortopédiu, dermatológiu.

 


 

MVDr. Rudolf GALANDÁK - ukončil štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie Košice v roku 2013.

Je členom Komory veterinárnych lekárov SR.

 


 

MVDr. Andrea CHODÚROVÁ - ukončila štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie Košice v roku 2015.

Je členkou Komory veterinárnych lekárov SR. Špecializuje sa na internú medicínu, cytológiu.

Momentálne je na materskej dovolenke.

 


 

MVDr. Lucia KUCHARIČOVÁ - ukončila štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 2018.

Je členkou Komory veterinárnych lekárov SR.  Špecializuje sa na internú medicínu, cytológiu.

 


 

Olga MACENAUER - pracuje na klinike od roku 2005 ako asistentka.
olga 


 

Ing. Eva DUGOVÁ - pracuje na našej klinike od mája 2017 ako asistentka.


Alexandra PEKNÍKOVÁ - pracuje na našej klinike od januára 2018 ako asistentka.

__________________________________________________________________________________________________

 

Tatiana VISKUPOVÁ - pracuje na našej klinike od apríla 2021 ako asistentka.

__________________________________________________________________________________________________