Vy tu nie ste kvôli nám, my tu nie sme kvôli vám, no sme tu kvôli nim.

ONKOLÓGIA

 

 1. HISTIOCYTOM U PSA
 2. NOVOTVAR KRK NEMECKÝ OVČIAK
 3. NOVOTVAR MIHALNICE U PSA
 4. EPULIS U PSOV
 5. NÁDORY MLIEČNEJ ŽĽAZY U POTKANA
 6. DESAŤ PRÍZNAKOV BOLESTI U PSA
 7. LYMFÓM UPSA
 8. KOŽNÉ NOVOTVARY U PSOV
 9. NOVOTVARY KOSTÍ
 10. NÁDORY SEMENNÍKOV

 

I. HISTIOCYTÓM U PSA

Nie každý nodul u psíka je zhubný. K tým dobrým, s lepšou prognózou alebo inak povedané benígnym novotvarom patrí kožný histiocytóm. Vyskytuje sa u mladých psíkov do 5 rokov, ale nebýva výnimkou i u starších psov.  Nachádzame ich hlavne na hlave, ušných boltcoch, končatinách, chvoste.  Dostačujúca býva cytologická diagnostik tzv. FNB metóda. Terapia pri histiocytóme môže byť konzervatívna – masť s obsahom kortikoidov, alebo chirurgická. V tomto prípade sme sa rozhodli s prihliadnutím na lokalitu skúsiť konzervatívnu terapiu. Účinok sa zväčša dostaví do 1mesiaca, kedy ako vidno na fotografii nodul regredoval.

 

histiocytom pri spodnom viečku

 

cytológia - histiocyty

 

pacient 3 týždne po biopsii, nodul v regresii

 

histiocytóm na ušnom boltci

 

II. NOVOTVAR KRK NEMECKÝ OVČIAK

Stále častejšie a častejšie v rámci diagnostiky zvieracích pacientov i vo veterinárnej medicíne potrebujeme využívať mnohé moderné zobrazovacie prístroje ako napr. CT, MRI, scintigrafia. Na naše pracovisko prišila staršia sučka nemeckého ovčiaka s progresívnou bolesťou v oblasti krčnej chrbtice. Problém bol spojený i pohybovou ataxiou (nestabilitou) a úbytkom na hmotnosti. Pri základnom vyšetrení sme vyslovili podozrenie na neurologický problém v oblasti krčnej chrbtice. Preto sme oslovili referenčné pracovisko pre veterinárnu neurológiu NEUROVET v Trenčíne, kde bolo na druhý deň sučka vyšetrená magnetickou rezonanciou. Záver bol bohužiaľ skľučujúci - tumor v oblasti svalov prominujúci do miechy.

Chceme týmto príspevkom veľmi poďakovať MVDr. Viktorovi Palušovi, pracovisko NEUROVET TRENČÍN  za promptné prijatie pacienta. V prípade akýchkoľvek neurologických problémov toto pracovisko vrelo doporučujeme.  

 

 

 

 

III. NOVOTVAR MIHALNICE U PSA

novotvar dolnej mihalnice

 

odstránenie novotvaru pomocou chalazionovej lyžičky

 

"vrkočový steh" po odstránení novotvaru

 

ďalšia alternatíva použitia "vrkočového stehu"

poranenie blízko oka 

 

IV. EPULIS U PSOV

Termín epulis, ako aj samotné ochorenie je v rôznych literatúrach popisované inak. Radi by sme sa pokúsili Vám vysvetliť, čo samotný termín znamená a aké je to ochorenie.

V širšej definícii epulis je názov pre zdurenie lokalizované na ďasne. Väčšina epulis sú nenádorové lézie (bežne označované ako epulis v užšom zmysle), no môže ísť i o nádory. Nenádorové epulis bývajú mäkkej konzistencie a dajú sa popísať ako hypertrofované (zväčšené) ďasno. U nádorový procesov sú útvary tuhé, pevne držia na podklade (kostné neoplázie), vychyľujú rast zubov, prípadne až menia vzhľad čeľuste.

Ďalej sa budeme venovať popisu epulis v užšom zmysle, čiže nenádorových epulis. Príčina vzniku nie je presne známa. Je badateľná plemenná predispozícia napríklad u boxerov. Ako príčina ich vzniku bývajú tiež popisované dlhodobé zápalové procesy v dutine ústnej, ako napríklad paradentóza a hypertrofia ďasna je reakcia na tento zápal. Tiež nie je vyjasnené, aký vplyv majú niektoré druhy baktérií, prípadne vírusy. Je možné, že i z nenádorových epulis vzniknú nádory, prípadne sa pravé nádory v počiatočných štádiách veľmi podobajú na epulis. Epulis tvoria výrastky v okolí zubu, čím pripomínajú bradavice alebo valy okolo zubu. Svojimi záhybmi vytváranú vhodné podmienky pre zachytávanie stravy a rozmnožovanie baktérií. Nie je celkom bežné, aby epulis bránili príjmu vody a krmiva, no i takéto prípady sme už videli. Majitelia si často ani nevšimnú, že psík epulis má a ide o náhodný nález pri klinickom vyšetrení.

Terapiou je odstránenie epulis. Odstránenie ešte neznamená, že máme vyhrané. Epulis sa totiž často objavuje u pacienta opakovane a opakovane ju treba odstrániť. Dôležité v prevencii je snažiť sa udržať dutinu ústnu čistú a bez zápalových procesov.

 

 

 

V. NÁDORY MLIEČNEJ ŽĽAZY U POTKANOV 

Nádory mliečnej žľazy často postihujú samice i samcov potkanov. Vzhľadom k tomu, že mliečna žľaza potkanov je veľká, (zasahujúca do oblasti bokov, lopatiek, krku) môžu byť tieto nádory lokalizované aj mimo spodnej časti tela. Väčšinu týchto nádorov tvorí tzv. fibroadenom - nezhubný nádor, dobre ohraničený, netvoriaci metastázy. V pokročilých štádiách zviera obmedzujú svojou veľkosťou v pohybe, odoberajú mu živiny a zviera chudne. Môže dochádzať k ulcerácii (tvorbe vredov) alebo k prasknutiu nádoru, zvlášť pokiaľ je nádor veľký. Je preukázané, že nádory sú závislé na hormónoch a kastrácia výrazne znižuje riziko ich vzniku.

Jedinou účinnou možnosťou terapie je včasné chirurgické odstránenie novotvaru. Nádory sú charakteristické rýchlym rastom. Preto je najlepšie odstrániť ich čo najskôr, súčasne sa tým skracuje trvanie a invazivita chirurgického zákroku a zlepšuje sa prognóza. Zotavenie pacienta po zákroku býva prekvapivo rýchle. Bohužiaľ i napriek včasnej diagnóze a chirurgickej terapii, u niektorých pacientov má toto ochorenie tendeciu recidívy. Vzhľadom na veľkosť mliečnej žľazy u potkanov, nie je možné jej celé odstránenie a tým zabrániť vzniku ďalších  novotvarov.

Pacient na našej klinike: bola prijatá dvojročná samička potkana u ktorej si starostlivá majiteľka všimla tuhú ,,hrčku“ veľkosti 2 krát 2 cm v oblasti brucha. Po vyšetrení bol doporučený a následne vykonaný chirurgický zákrok. Pacientka sa po zákroku rýchlo zotavila. 

 

lokalizácia novotvaru (označené červeným kruhom) 

 

operačná rana po odstranení novotvaru (pred suturou kože)

 

odstránený novotvar

 

VI. DESAŤ PRÍZNAKOV BOLESTI U PSA

 1. Zmena správania - normálne kľudné zvieratá sa stávajú agresívnymi a naopak.
 2. Automutilácia - nadmerné lízanie sa, škriabanie sa, hryzenie sa alebo triaška bolestivých oblastí alebo končatín.
 3. Zmena aktivity - pacienti často ležia, neochotný k pohybu, chránia si bolestivú oblasť, začínajú byť nekľudní.
 4. Príjem potravy a tekutín - znížený príjem potravy a tekutín ústiaci v úbytok telesnej hmotnosti a dehydratácia.
 5. Výraz tváre a zmeny na očiach - pohľad sa stáva tupým, zornice bývajú fixované na jedno miesto, uši postavené.
 6. Celkový vzhľad - pacienti o seba sa prestávajú starať, srsť začína byť mastná a zplstnatelá.
 7. Vokalizácia - vokalizácia býva nešpecifickým indikátorom bolestivosti, mnohé zvieratá kňučia alebo vrčia pri palpácii postihnutej oblasti alebo pri nútení k pohybu.
 8. Postoj a chôdza -  často sa vyskytuje krívanie, nosenie postihnutej  končatiny, napínanie chrbta, alebo brušných svalov.
 9. Abnormality spánku - pokiaľ je bolesť veľmi silná, nie sú pacienti ochotní si ľahnúť a spať i napriek ich celkovému vyčerpanie.
 10. Fyziologické parametre - srdcová a dychová frekvencia, krvný tlak a telesná teplota bývajú zvýšené.

VII. LYMFÓM U PSA 

Lymfómy - vznikajú z lymfatického tkaniva v lymfatických uzlinách. Ide teda o malígne proliferácie T a B lymfocytov, čiže nádor imunitního systému, ktorý postihuje psov zväčša vo veku 6 až 12 rokov.

Z anatomického hľadiska rozoznávame 4 formy:

 1. Multicentrická - charakterizovaná generalizovanou lymfadenopatiou, postihnutie pečene, sleziny alebo kostnej drene alebo ich kombináciou.
 2. Mediastinálna - charakterizovaná mediastinálnou lymfadenopatiou s alebo bez infiltrácie do kostnej drene.
 3. Alimentárna - charakterizovaná solitárnou, difúznou alebo multifokálnou infiltráciou v GIT s alebo bez intraabdominálnej lymfadenopatie.
 4. Extranodálna - postihujúca ostatné orgány a tkánivá (obličky, nervový systém, oči, koža).

V osemdesiatich percentách sa u psov vyskytuje forma multicentrická. Prejavy tohto ochorenia sú väčšinou nešpecifické, súvisejúce s postihnutím určitého traktu - chudnutie, anorexia, letargia, jedna prípadne viac podkožných más, kašel, edém (pri obštrukcii zvetšenú lymfatickú uzlinu). Lymfatické uzliny bývajú zväčšené 5 až 15 krát, nebolestivé, voľne pohyblivé.

 

Podľa TNM systému rozlišujeme 5 stupňov tohto ochorenia:

 1. stupeň - postihnutá je len jedna miazgová uzlina.
 2. stupeň - postihnuté sú viaceré miazgové uzliny, ale buď len kraniálne alebo len kaudálne.
 3. stupeň - generalizované postihnutie miazgových uzlín.
 4. stupeň - genaralizované postihnutie miazgových uzlín plus hepatomegália a/alebo splenomegália.
 5. stupeň - niektorý z predchádzajúcich stupňov plus postihnutie kostnej drene alebo extranodálneho tkaniva.

Diagnóza je stanovená na základe klinického vyšetrenia, sonografického vyšetrenia dutiny brušnej, rentgenologického vyšetrenia dutiny hrudnej, cytológie z postihnutej miazgovej uzliny popr. na základe histopatologického nálezu.

Neliečení psy se od stanovenia diagnózy dožívajú 4 až 8 týždňov, väčšina psov liečených podľa niekterého z chemoterapeutických protokolov  prežívajú 6 až16 mesiacov, 20 % až 30 % psov žije po stanovení diagnózy ešte viac ako 2 roky.

 

obrázok psa s lymfadenopatiou

 

 mikroskopický nález lymfoblastov

 

VII. KOŽNÉ NOVOTVARY U PSOV 

Často riešeným problémom na našom pracovisku je diagnostika kožných novotvarov. V mnohých prípadoch ide o ohraničený útvar rôznej veľkosti viazaný na kožu alebo podkožie pacienta. Prítomnosť útvaru je zväčša nebolestivý stav. Novotvar môže niekoľkonásobne zväčšiť  svoju veľkosť. Niektoré rastú veľmi dlho (mesiace, roky), a niektoré vznikajú behom krátkeho obdobia (dni, týždne). Všeobecne platí  pravidlo - čím rýchlejší rast  novotvaru, tým  je malignejší a opačne. Niekedy sa stretávame tiež s prípadom, že sa veľkostne zväčšuje až do tej miery, že rast novotvaru prekročí kapacitu kože a tá v mieste novotvaru praskne. Následne dochádza k abscedácii útvaru. K najbežnejšie diagnostikovaným novotvarom patrí: lipóm, hystiocytóm, hyperplazia mazovej žľazy (ateróm), mastocytóm.

LIPÓM - ide o benígnu (nezhubnú) formu neoplazie  tukových buniek s rôznou lokalizáciou a rôznej veľkosti.  Patria medzi časté neoplazie u starších psov a pomerne zriedkavé u mačiek. Tento nezhubný nádor vzniká z bieleho tukového tkaniva. Existuje nádor vznikajúci z hnedého tukového tkaniva a nazýva sa hibernóm. Lipóm je tvorený tukovými bunkami, spôsobuje rôzne veľké vyklenutia kože a nachádza sa najčastejšie v podkoží ramien, chrbta, bokov hrudníka, končatín.

Medzi menej časté varianty lipómov patrí: 

 1. Infiltratívny lipóm - tvoria rozsiahle neohraničené podkožné masy s rôznou lokalizáciou, ktorých chirurgické riešenie si vyžaduje radikálnu excíziu.
 2. Angiolipom - jedná sa o výraznú spleť ciev v už vyzretom tukovom tkanive. 
 3. Fibrolipom - v tomto prípade je výrazne zastúpené väzivové tkanivo. 

Lokalizácia lipómov v priebehu nervových ciest môže spôsobovať zdravotné problémy v dôsledku trvalého tlaku na nerv a pri raste môžu byť tým pádom príčinou niektorých ortopedických prejavov, ako sú napríklad krívanie na končatinu, alebo jej znížená pohyblivosť. Pokiaľ vyvinieme na lipóm tlak, tak ten býva pohyblivý voči podkladu, aj voči koži na povrchu a nebýva bolestivý na pohmat. Príčiny vzniku lipómov sú nejasné, vedecké štúdie pojednávali o vplyve genetickom, výživovom, či mechanickom. Lipómy sa často vyskytujú u obéznejších psíkov a nemožno ich odstrániť  lokálnou aplikáciou liekov, mastí alebo diét. Chirurgický zákrok nie je komplikovaný. Robieva sa v úplnej anestézii a spočíva v narezaní kože nad lipómom, následne tupou preparácia oddelíme lipóm od okolitého tkaniva a vyberieme tukový útvar. Po zákroku je hojenie rany a kože pomerne bezproblémové. 

  

lokalizácia lipómov pred chirurgickým zákrokom

 

pacient počas operačného zákroku 

 

pacient počas operačného zákroku 

 

pacient po 4-násobnom odstránení lipómov

 

odstránené lipómy rôznej veľkosti

 

IX. NOVOTVARY KOSTÍ

Najčastejšie sú primárne nádory kostí. Končatiny bývajú postihnuté viac ako osová kostra. Postihnuté bývajú veľké a obrie plemená vo veku okolo 7 rokov. Najčastejšie sa vyskytujú osteosarkom, chondrosarkóm, fibrosarkóm a hemangiosarkóm. U mačiek prevláda osteosarkóm vo veku 10 rokov.

 1. OSTEOSARKÓM - vychádza z kostných buniek. Je najčastejším typom kostnej neoplázie. Vznik môže súvisieť s predchádzajúcou zlomeninou alebo iným zranením kosti.
 2. CHONDROSARKÓM - vychádza z chrupavčitých buniek  produkuje primitívne chrupavčité tkanivo. Incidencia je 10% z nádorov kostí.
 3. FIBROSARKÓM - pôvod je z väzivových buniek. Výskyt je 9 percenttumorov kostí.
 4. HEMANGIOSARKÓM - je z endoteliálnych buniek ciev s incidenciou 4 percentá. Predisponovaný  je samec plemena Nemecký ovčiak. Väčšinou ide o metastázy hemangiosarkómu srdca alebo sleziny.

Nádory sa prejavujú zhoršenou funkciou postihnutej časti, opuchom, bolestivosťou, pri nádoroch v blízkosti nervov, miechy alebo mozgu aj nervovými príznakmi. Pre diagnostiku je dôležitá anamnéza, klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie a histologické vyšetrenie. Terapia vedie skôr k predĺženiu života ako k úplnému vyliečeniu. Ideálna je kombinácia chirurgického zákroku a následne chemoterapie (radioterapie). Tieto formy nádorov vedia rýchlo metastázovať. Často stihnú vytvoriť metastázy aj napriek amputácii končatiny. Dĺžka života sa pohybuje maximálne okolo 9 až12 mesiacov.  

 

najčastejšie lokalizácie nádorov kostí

 

osteosarkóm distálnej tibie

 

osteosarkóm radia a ulny

 

osteosarkóm radia

  

osteosarkom lebky

 

osteosarkóm ramennej kosti

 

X. NÁDOR SEMENNÍKOV

Nádory semenníkov sa vyskytujú u nekastrovaných samcov vyššieho veku. U kryptorchydov môžu vzniknúť v rôznom veku na semenníku, ktorý ostal v brušnej dutine a je tým vystavený neprirodzene vysokej teplote. Prejavy môžu byť rôzne. Od zväčšenia semenníka, cez prejavy feminizácie (poženštenia), vzniku benígnej hyperplazie prostaty až po celkové prejavy ochorenia, nechutestvo a apatiu. Najčastejšie ide o nádory Sertoliho buniek, nádory Leydigových buniek alebo seminomy. Prevažujú benígne tumory (malígne pod 20 percent, takže kastrácia je vo väčšine prípadov kuratívna.

U staršieho bišoníka sme pri preventívnom vyšetrení pred vakcináciou zistili zväčšenie semenníka, následne mierne zväčšenie prostaty normálnej echogenity pri sonografickom vyšetrení. Majitelia sa po zhodnotení situácie rozhodli pre kastráciu. Bišoník bol uvedený do anestézie, pripravili sme operačné pole a odstránili oba semenníky. Pacient sa po operácii rýchlo zotavil. Teraz je asi 2 roky po operácii bez zdravotných problémov.

 

zväčšený pravý semenník

 

rôzna veľkosť odobraných semenníkov

 

zmenená farba a štruktúra parenchýmu semenníkov